معرفی بینایی‌سنجی آیین

اینجانب شهریار وائلی، اپتومتریست می‌باشم.

از جمله اقدامات این مرکز، بینایی‌سنجی، تجویز نمره عینک و لنزهای تماسی، عینک تدریجی (پروگرسیو)، عینک دو دید (بایفوکال)، عینک منشوری (پریزم) و عینک افراد کم بینا (Low Vision) است.